Ferencvárosi-terem


Túránk első állomása a Ferencvárosi-terem. Nevét arról a barlangkutató csoportról kapta, akik 1973-ban először jutot­tak be ide. Ők akkor még a mostani bejárati vasajtóval szem­beni hatalmas omladékon keresztül, az Agyagos-szakaszból érkeztek. A barlangban való könnyebb tájékozódás érdeké­ben a barlangászok elnevezik a legjellegzetesebb alakzatokat, sziklákat. A jó fantáziájú kutatóknak köszönhetően itt egy jég­táblák között süllyedő hajó és egy úszó jegesmedve történetét láthatjuk kőből és ásványkiválásból kialakulva. A terem köze­pén lógó, borsókővel borított szikla az Anyósnyelv névre hall­gat. Mellette a teljesség kedvéért a kisebb Apósnyelv, vagy más néven Menyecskenyelv látható.